לחצו על השאלה לקבלת תשובה

מהו חוק הסיעוד ומי זכאי לקבלת גמלת סיעוד?

חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי מגדיר את זכויות הקשישים הנזקקים לעזרה בתפקוד לגמלת סיעוד. ככלל, ניתנת הגמלה בשירותים ולא כגמלה כספית והזכאי יקבל סיוע בביצוע פעולות יומיומיות, ניהול משק הבית וכו' בעיקר באמצעות מטפל שיגיע לביתו למס' שעות בשבוע (ניתן להמיר שעות טיפול לשירותים אחרים כגון מרכז יום, חיתולים, לחצן מצוקה ועוד).

גמלת סיעוד ניתנת ע"י הביטוח הלאומי למי שנמצא עומד בתנאי זכאות מצטברים ובהם:

גיל – אדם שהגיע לגיל פרישה (גבר – 67 שנים, אישה- 62 שנים)

מקום מגורים – הגמלה תינתן רק למי שמתגורר בביתו או בדיור מוגן (לא במוסד)

מצב תפקודי – זקוק במידה רבה לעזרת אדם אחר לביצוע פעולות יומיומיות הכוללות: הלבשה, רחצה, ניידות עצמית, השגחה ועוד. היקף הסיוע נקבע עפ"י מידת העזרה לה נזקק הקשיש, כפי שנמצא במבחן התלות שעליו לעבור.

אדם שהגיע לגיל 90 יכול לבחור להיבדק ע"י רופא גריאטר ולא חייב לעבור מבחן תלות ע"י מעריך מטעם הביטוח הלאומי.

הכנסות – הזכות לגמלה ושיעורה מותנים במבחן הכנסות שעל הקשיש לעבור. במסגרת מבחן זה נבחנות גם הכנסות בן/בת הזוג. מי שנמצא  מעל תקרת ההכנסות שנקבעת ע"י ביטוח לאומי יכול שיהיה זכאי רק למחצית הגמלה או שלא יהיה זכאי לגמלת סיעוד כלל.

כיצד מקבלים גמלת סיעוד?

בכדי לקבל גמלת סיעוד יש למלא ולהגיש טפסי בקשה לקבלת גמלת הסיעוד למוסד לביטוח לאומי. את הטפסים ניתן להשיג בסניפי המוסד לביטוח לאומי, באתר האינטרנט של המוסד, בסניפי קופות החולים, אצל העובדות הסוציאליות בבתי החולים או בלשכות הרווחה. בנוסף לטפסי התביעה יש להגיש אישורי הכנסות של המבקש ובן/בת זוגו וסיכומי מידע רפואי שחלקם ימולאו על ידי הרופא המטפל בבית החולים או בקופת החולים.

לבקשת גמלה על רקע מנטלי, תשישות נפש, אלצהיימר, דמנציה וכו', יש לצרף חוות דעת רפואית של רופא פסיכוגריאטר . לאחר הגשת הבקשה לגמלה למוסד לביטוח לאומי, יתואם ביקור של איש מקצוע מטעמו בבית האזרח הותיק, לצורך ביצוע מבחן תלות , קביעת שיעור הזכאות והיקפה.

יש לדעת כי ייתכן ובתקופה שלאחר הגשת הבקשה לגמלת סיעוד ועד לקבלת תשובת המוסד לביטוח לאומי, יכול המבקש לקבל מאחת מחברות הסיעוד שירות "טרום סיעוד" בהיקף של מס' שעות שבועיות.

מהו מבחן תלות והאם ניתן להתכונן אליו?

מבחן תלות הוא מבחן הנערך למבקש גמלת סיעוד. המבחן נערך בבית הקשיש ע"י איש מקצוע מטעם הביטוח הלאומי ועפ"י תוצאותיו נקבע שיעור הזכאות לגמלת הסיעוד והיקפה.

במסגרת המבחן נבדקת יכולתו של הנבחן בביצוע פעולות יומיומית שונות באופן עצמאי ומידת הזדקקותו לעזרה בביצוע פעולות אלה. הפעולות הנבדקות הן היכולת להתרחץ, להתלבש, לאכול, שליטה על הסוגרים, יכולת הניידות והצורך בהשגחה (בעיקר אצל אנשים עם ירידה קוגניטיבית).

בדיקת התלות עלולה להוות עבור הנבדק חוויה מתסכלת ומביכה. מעבר לעובדה כי המבחן בודק מצבים אינטימיים ,הוא עלול לגרום לנבחן לחוש נבוך וחלש. עקב כך, פעמים רבות יתאמץ הנבדק להוכיח את יכולתו ולבצע מאמצים מעל ומעבר לרצוי בכדי לא להיראות חלש או תלותי. על מנת למנוע מצבים מעין אלה, חשוב ורצוי לקיים שיחה מקדימה עם הנבדק בכדי להכין אותו לצפוי, להקל עליו את ההתמודדות ולמנוע ייפוי של המציאות ויכולת התפקוד האמיתית. מהצד השני, הכרחי, כמובן שלא לנסות ולהציג מצג שווא ותמונה חמורה יותר של הצורך בעזרה מכפי שקיים באמת. מעריכי הביטוח הלאומי הינם אנשי מקצוע מנוסים שיידעו להבחין מיד אם מדובר במצג שווא, אם לאו.

מי זכאי לקבל היתר להעסקת עובד זר וכיצד ניתן לקבלו?

ביטוח הסיעוד של קופות החולים הינו רובד נוסף ונפרד משירותי הבריאות אותם הן מעניקות לחבריהן. מדובר בביטוח קבוצתי המופעל ומשווק ע"י חברות ביטוח, כאשר לכל קופת חולים יש את חברת הביטוח איתה היא עובדת. כיום ישנם הבדלים בתנאי הפוליסות, הן מבחינת סכומי ותקופות הפיצוי והתנאים והן מבחינת עלויות הביטוח.

היתרון הגדול הגלום בפוליסות אלה, הוא כי הפרמיה אותה נדרש המבוטח לשלם נמוכה באופן משמעותי מזו אותה הוא יידרש לשלם בגין ביטוח סיעוד פרטי.

החסרונות העיקריים בפוליסות הסיעוד לחברי קופות החולים, נעוצים בעובדה כי אדם אינו יכול להתאים את תנאי הפוליסה לצרכיו האישיים, הפרמיה משתנה עם השנים, תקופת הפיצוי מוגבלת בד"כ, אין בהן צבירת זכויות, ובעיקר העובדה כי תקופת הביטוח בפוליסות אלה מוגבלת ולאחריה עלולים תנאי הביטוח להשתנות.

כמו כן, סכומי הגמלה המוצעים בפוליסות אלה אינם מספיקים לכיסוי כל צרכי המבוטח ומימון הוצאות הטיפול.

למרות חסרונותיהן של פוליסות אלה, ובשל העלות הנמוכה יחסית שלהן, ראוי וחשוב לבחון רכישה והצטרפות לפוליסות סיעוד אלה כרובד ראשון ובסיסי להגנה סיעודית. לצד ובנוסף לביטוח זה, כדאי לבחון רכישת רובד נוסף של ביטוח סיעוד פרטי.

חשוב לדעת כי קיימת בכוונת משרד האוצר לבצע בעתיד הקרוב רפורמה בביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים, במסגרתה יציעו כל הביטוחים תנאים זהים מבחינת סכומי ותקופות הפיצוי. באם אכן תצא כוונה זו אל הפועל, ניתן יהיה לעבור באופן חופשי בין ביטוח סיעודי של קופת חולים אחת לשניה, בעת מעבר בין קופות, אולם ייתכן וייכללו ברפורמה גם שינויים שיפגעו בזכויות המבוטחים אל מול הקיים כיום.

מה זה איתור נכסים ותכנון פיננסי?

העלייה בתוחלת החיים הינה בשורה משמחת וטובה. לאחר היציאה לגמלאות, מצפות לנו שנות חיים רבות בהן נרצה ליהנות, לבלות ולנצל את הזמן בצורה המיטבית, אולם אלה דורשים כסף רב ומחייבים אותנו לבחון ולתכנן היטב את מצבנו הכספי ויכולתנו לשמור על איכות החיים אליה הורגלנו. במקרים בהם קיימת ירידה ביכולת התפקוד או אף היקלעות למצב סיעודי, המצב הופך להיות מורכב יותר שכן אנו נדרשים להוצאות גבוהות שלא היו קיימות קודם לכן, למימון עלויות רפואיות ואחרות.

אופק ניהול גילאות אישי מסייעת הן באיתור הנכסים הפיננסיים והן בבניית תוכנית מושכלת ונכונה למימוש נכסים אלה עפ"י העדפותיכם, מצבכם והצרכים האישיים שלכם.

ראוי ומומלץ לבצע תהליך זה בסמוך למועד הפרישה לגמלאות, בעת שינוי במצב הרפואי, בסמוך לבניית תוכנית לביצוע שינוי במקום מגורים וכו'….

פעמים רבות, הורינו המתבגרים נקלעים למצב רפואי המצריך מאיתנו לטפל וללוות אותם ולשאת בעלויות הכרוכות בכך. מרבית הילדים אינם יודעים מה היקף הנכסים הכספיים שיש להוריהם, היכן מצויים כספים אלה וכיצד נכון להשתמש בהם. איתור נכסים ובניית תכנית פיננסית מקצועית הינה צעד הכרחי וחשוב שיקל על ההתמודדות, ישיב את השליטה ויאפשר לנו לתת ליקירים לנו את הטיפול המיטבי ,תוך שאנו יודעים מהם המשמעויות והמקורות הכספיים לכך.

מהו ביטוח סיעודי פרטי?

ביטוח סיעודי הינו פוליסת ביטוח במסגרתה האדם משלם פרמיה חודשית, וחברת הביטוח מתחייבת לשלם לו גמלה חודשית במידה והוא נקלע למצב סיעודי ובהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

כיום, ישנם שני סוגי ביטוח סיעודי שניתן לרכוש –הראשון, הינו ביטוח סיעוד קבוצתי לחברי קופות החולים והשני הוא ביטוח סיעוד פרטי.

ביטוח סיעודי פרטי הינו חוזה מחייב בין חברת הביטוח לבין המבוטח שרכש את הביטוח. פוליסת הביטוח הינה לכל חיי המבוטח ותנאי הפוליסה ידועים וקבועים למן יום ההצטרפות אליה ואינם ניתנים לשינוי. חברות הביטוח מציעות מגוון רחב של פוליסות סיעוד, הנבדלות זו מזו בתקופות הפיצוי, תקופות ההמתנה, תנאי הזכאות לגמלה וכו'. בעת ההצטרפות, בוחר המבוטח איזו פוליסה ברצונו לרכוש, מה סכום גמלת הסיעוד שברצונו להבטיח לעצמו ולאיזו תקופת פיצוי.

הפרמיה החודשית במרבית פוליסות הסיעוד הפרטיות הינה קבועה לכל החיים. המשמעות היא שככל שאדם מצטרף לפוליסת הסיעוד בגיל צעיר יותר, הפרמיה שישלם עבור הביטוח תהיה נמוכה יותר. בפוליסות אלה, קיימת גם צבירה של ערכי סילוק (צבירת זכויות) שמשמעותה שלזכות המבוטח נצברת זכות לפיצוי חלקי, גם אם ביטל את הפוליסה בשלב כלשהו.

חשוב לדעת שהביטוח אינו מבטיח לכסות את כל היקף השירות או הטיפול אלא רק את הסכומים כפי שהוגדרו בפוליסה. ישנן פוליסות ביטוח סיעודי, שבהן נדרש המבוטח להציג קבלות עבור השירותים שבהם השתמש (כדוגמת אשפוז במוסד סיעודי), בכדי לקבל את השתתפות חברת הביטוח.

מאחר וקיימות בשוק מספר רב של חברות המציעות מגוון רחב מאד של ביטוחי סיעוד ועל מנת להתאים את הפוליסה לצרכים והיכולות של הלקוח ובני משפחתו, מומלץ להתייעץ טרם הרכישה עם איש מקצוע מומחה ואובייקטיבי שיבצע עבורכם תכנון סיעודי נכון ומקצועי.

למה צריך ביטוח סיעוד ומי צריך אותו?

כל אדם בכל גיל עלול להפוך לסיעודי. הטיפול והאשפוז הסיעודי אינם כלולים בסל הבריאות והפתרונות המוצעים במסגרת חוק הסיעוד ע"י הביטוח הלאומי והסיוע באשפוז סיעודי הניתן ע"י משרד הבריאות מיועדים לבני השכבות החלשות ומציעים פתרון חלקי בלבד והאחריות לטיפול בחולה הסיעודי מוטלת על בני משפחתו של החולה.

לצד אלה, העלייה המתמשכת בתוחלת החיים מגבירה את הצורך לדאוג לעתיד ולהבטיח את איכות החיים. חשיבות הביטוח הסיעודי רבה גם כאשר מדובר על צעירים, שכן פגיעה עלולה להיגרם גם מתאונה או מחלה. מעבר לקושי הנפשי הכרוך בטיפול בבן משפחה סיעודי, הרי שעלות הטיפול יקרה ויכולה להגיע עד לכדי 20,000 ₪ בחודש ויותר.

באיזה גיל כדאי לרכוש ביטוח סיעוד ומדוע כדאי לרכוש ביטוח לילדים?

כל אחד בכל גיל עלול להגיע למצב סיעודי. ישנם עשרות אלפי צעירים שנקלעו למצב סיעודי בעקבות תאונה או מחלה.

דמי הביטוח החודשיים בפוליסות הסיעוד הנפוצות אינם משתנים ונקבעים עפ"י גיל ההצטרפות לביטוח. ככל שרוכשים ביטוח בגיל צעיר יותר, כך הפרמיה שישלם המבוטח לאורך כל חיי הפוליסה, תהיה נמוכה יותר.

מעבר לכך, הרי שפוליסות סיעוד פרטיות בפרמיה קבועה צוברות גם ערכי סילוק שמשמעותם היא שגם אם לאחר מס' שנים מפסיק המבוטח לשלם את הפרמיה, הרי שעומדות לזכותו זכויות הנגזרות מהתקופה במהלכה שילם את הפרמיות החודשיות ומבטיחות לו גמלת סיעוד חלקית, אם וכאשר יהפוך לסיעודי בכל שלב בעתיד.

לאור זאת, כדאי ורצוי לרכוש ביטוח סיעודי בגיל צעיר ככל שניתן.

מהם ביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים?

ביטוח הסיעוד של קופות החולים הינו רובד נוסף ונפרד משירותי הבריאות אותם הן מעניקות לחבריהן. מדובר בביטוח קבוצתי המופעל ומשווק ע"י חברות ביטוח, כאשר לכל קופת חולים יש את חברת הביטוח איתה היא עובדת. כיום ישנם הבדלים בתנאי הפוליסות, הן מבחינת סכומי ותקופות הפיצוי והתנאים והן מבחינת עלויות הביטוח.

היתרון הגדול הגלום בפוליסות אלה, הוא כי הפרמיה אותה נדרש המבוטח לשלם נמוכה באופן משמעותי מזו אותה הוא יידרש לשלם בגין ביטוח סיעוד פרטי.

החסרונות העיקריים בפוליסות הסיעוד לחברי קופות החולים, נעוצים בעובדה כי אדם אינו יכול להתאים את תנאי הפוליסה לצרכיו האישיים, הפרמיה משתנה עם השנים, תקופת הפיצוי מוגבלת בד"כ, אין בהן צבירת זכויות, ובעיקר העובדה כי תקופת הביטוח בפוליסות אלה מוגבלת ולאחריה עלולים תנאי הביטוח להשתנות.

כמו כן, סכומי הגמלה המוצעים בפוליסות אלה אינם מספיקים לכיסוי כל צרכי המבוטח ומימון הוצאות הטיפול.

למרות חסרונותיהן של פוליסות אלה, ובשל העלות הנמוכה יחסית שלהן, ראוי וחשוב לבחון רכישה והצטרפות לפוליסות סיעוד אלה כרובד ראשון ובסיסי להגנה סיעודית. לצד ובנוסף לביטוח זה, כדאי לבחון רכישת רובד נוסף של ביטוח סיעוד פרטי.

חשוב לדעת כי קיימת בכוונת משרד האוצר לבצע בעתיד הקרוב רפורמה בביטוחי הסיעוד לחברי קופות החולים, במסגרתה יציעו כל הביטוחים תנאים זהים מבחינת סכומי ותקופות הפיצוי. באם אכן תצא כוונה זו אל הפועל, ניתן יהיה לעבור באופן חופשי בין ביטוח סיעודי של קופת חולים אחת לשניה, בעת מעבר בין קופות, אולם ייתכן וייכללו ברפורמה גם שינויים שיפגעו בזכויות המבוטחים אל מול הקיים כיום.

מה תפקידו של מתאם טיפול אישי?

ההתמודדות עם בן משפחה מזדקן החווה ירידה ביכולת התפקוד, חולי או צורך בעזרה וסיוע הינה מורכבת ורגישה. לצד זאת, היא דורשת התמצאות רבה, הבנה והיכרות עם אינספור גורמים ממשלתיים, מוסדיים ופרטיים אשר ביניהם מתפצל הטיפול.

מתאמי הטיפול האישי של אופק הינם אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב והיכרות רבת שנים עם הגופים השונים ועם הצרכים והזכויות הקיימות במצבים שונים.

מתאמי הטיפול האישי מהווים עבורכם, הלקוחות, כתובת מקצועית וזמינה אחת אשר תקשר בין המערכות השונות, תדאג לפתרונות מהירים ומקצועיים עבורכם ותיתן מענה לכל שאלה או צורך.

מתאמי הטיפול האישי יחסכו לכם הרבה זמן וכסף וכמו כן, ימנעו טעויות העלולות להיגרם מחוסר הבנה וידע. במקביל, תוכלו להמשיך בשגרת חייכם ותזכו ליהנות משקט נפשי ומידיעה כי אתם עושים את המיטב עבור היקרים לכם, בדיוק כפי שראוי להם.

ישנן חברות המספקות ייעוץ והכוונה ללא תשלום. מדוע כדאי לשלם עבור שירותי יד מכוונת של אופק?

בעולם השירותים לגיל השלישי והסיעוד, נעדרת פעמים רבות תחושת ההבנה, השליטה בתהליך והיכולת לנווט מתוך הבנה אמיתית של המצב. הטיפול בבן משפחה מזדקן דורש מאיתנו, לצד התמודדות הנפשית, האנרגיה והזמן גם התמודדות מול גורמים רבים ובירוקרטיה מתישה. כל אלה עלולים לגרום להפיכת ההתמודדות למורכבת וקשה עוד הרבה יותר, לניהול לא נכון של התהליך ובסופו של דבר אף לפגיעה במיצוי מיטבי של השירותים הנדרשים ובאפשרות לשיפור המצב.

אנחנו כאן בכדי לקחת אחריות, לסייע, ללוות ולעשות בזה סדר.

אופק הינו מרכז ידע, יעוץ ושירותים להגנה סיעודית וגיל השלישי, בו מרוכזים, לצד שיתופי פעולה עם מגוון רחב של חברות וגופים מתמחים, אנשי מקצוע מובילים במגוון תחומים ובהם אחיות, עו"ס, עורכי דין וכו', אשר לכולם מטרה אחת – ללוות אתכם ולסייע במציאת הפתרון הנכון ביותר ליקירכם בצורה הקלה, המהירה והמקצועית ביותר.

שירותי יד מכוונת של אופק הינם תפיסת עולם חדשנית המציעה גישה חדשה, מכבדת ומעצימה. מומחיות עם הקשבה, מקצוענות אנושית. שיקוף אובייקטיבי ונייטרלי של המצב, תוך תכנון והיערכות אליו, הפיכתו למובן יותר והגדרת אופן ההתמודדות המיטבי עימו. כל זאת, על מנת להשיב את תחושת השליטה והביטחון במקום בו הן כל כך נחוצות ולהבטיח כי יקירנו יקבלו את הטיפול הראוי להם.

הסל נותן מענה לצרכי הגיל השלישי וצורך בהגנה סיעודית במכלול תחומי חיים ובהם טיפול וסיוע רפואי, פיננסי ומשפטי, תוך שימת הלקוח וצרכיו במרכז, ריכוז הטיפול בידי גורם מקצועי אחד ובניית תוכנית שתבטיח את מיצוי מירב הזכויות והשירותים הנדרשים וביצוע הפעולות הנכונות למתן טיפול איכותי שיאפשר חיים באיכות הטובה ביותר האפשרית.

מהם תחומי השירות של יד מכוונת?

שירותי יד מכוונת נועדו לסייע לכם בהתמודדות עם אינספור גורמים ומצבים חדשים הקשורים במצבו הרפואי של הוריכם או במצבו התפקודי.

בין אם מדובר באירוע פתאומי או במחלה והידרדרות מתמשכת במצב הבריאותי והתפקודי של בן המשפחה, כולנו רוצים להבטיח שיקירנו יקבלו את הטיפול בטוב ביותר האפשרי ושיוכלו לחזור ולתפקד באופן עצמאי ככל שניתן. למרבה הצער, הדברים לא תמיד אפשריים ובודאי שאינם פשוטים. בני המשפחה הנמצאים בסערת רגשות עקב מצבו המידרדר מבקשים לעשות כל שניתן בכדי לשפר את מצבו של יקירם אולם קורסים תחת העומס הרגשי, קצב החיים השוטף, חוסר הידע עם הזכויות והשירותים הניתנים והצורך להתמודד מול בירוקרטיה מתישה.

אופק תסייע ותלווה אתכם במגוון תחומים בכדי להבטיח שיקירכם יקבל את הטיפול המיטבי ובהם:

בריאות ואיכות חיים – נבחן ונעריך מקצועית את מצבו התפקודי והרפואי של ההורה/בן המשפחה
– נבנה תוכנית אישית הכוללת המלצות לטיפול ושיפור איכות החיים
– נגדיר צרכים והמלצות להתאמת סביבת החיים הטבעית
– נמנה "מתאמת טיפול אישית" (case manager) לריכוז הטיפול וליווי הלקוח והמשפחה
– ניתן יעוץ והכוונה למציאת והתאמת מטפלות, עובד זר, בתי אבות, דיור מוגן וכו'
פיננסי – נאתר נכסים פיננסיים וביטוחיים ונמליץ על אופן מימושם
– נסייע בבניית תכנון כלכלי להתמודדות עם המצב התפקודי או הסיעודי

סיוע משפטי ומיצוי זכויות – נסייע בהגשת תביעות ופנייה לגופים וגורמים שונים למיצוי הזכויות והשירותים הנדרשים
– שירותים משפטיים –נפעל למימוש זכויות, מינוי אפוטרופוס, בדיקת הסכמים מול מוסדות דיור מוגן, צוואות ועוד..

אנחנו ניקח אחריות על הדברים האלה. אתם תוכלו להתפנות לטפל במה שחשוב באמת.

מהו תכנון סיעודי?

תכנון סיעודי הוא תהליך מעמיק במסגרתו מבוצעת בחינה של המשאבים, המקורות והצרכים של אדם והתא המשפחתי שלו בנוגע להגנה הסיעודית הנדרשת.

במסגרת התכנון הסיעודי נבדקים הצרכים וההעדפות של הלקוח וומוגדרות המלצות בנוגע לביטוחי הסיעוד המתאימים לו והיפקי הכיסוי המומלצים, מתוך שלל התוכניות המוצעות ע"י החברות השונות.

במסגרת התכנון הסיעודי נלקחים בחשבון נכסים פיננסיים ומקוראות כספיים של הלקוח, ביטוחי סיעוד נוספים שקיימים וצרכיו האישיים.

מומלץ לבצע את התכנון הסיעודי בגיל צעיר ככל שניתן עבור כל חברי התא המשפחתי.

תכנון סיעודי ראוי שיבוצע בידי אנשי מקצוע המעורים הן בצורך בהגנה סיעודית והן בהיצע המוצרים הגדול הקיים. התכנון הסיעודי יבוצע ע"י אנשי מקצוע המחוייבים ללקוח עצמו ולו בלבד ושיפנו את הלקוח עם המלצותיהם לרכישת הביטוח אצל סוכם ביטוח.

התהליך כולל גם בקרה כי ההמלצות יושמו וכי אכן נרכשו הפתרונות המומלצים.

מה קורה עם ביטוחי סיעוד קבוצתיים?

לפני כשלוש וחצי שנים אסר המפקח על הביטוח על קיומם של פוליסות סיעוד קבוצתיות, למעט פוליסות קבוצתיתו לחברי קופות החולים.

פוליסת סיעוד קבוצתית הינה הסכם ביטוח בין ארגון (בד"כ מעסיק עבור עובדיו) לבין חברת ביטוח, אשר במסגרתו מוגדרים תנאי הביטוח. בד"כ הביטוח הקבוצתי הינו לתקופה מוגבלת של 5-8 שנים.

עד למועד האיסור, היו מבוטחים במסגרת הביטוחים הקבוצתיים כ- 1.1 מיליון איש.

למרות האיסור על ביצועם של הסכמי ביטוח קבוצתי חדשים, ומאחר ועד כה טרם ניתןנו פתרונות מספ]קים לאוכלוסיית המבוטחים אמורים להיפלט מהפוליסות הקבוצתיות (ובעיקר למבוגרים שבהם שעלולים למצוא את עצמם ללא כיסוי סיעודי חיוני), אפשר הפיקוח על הביטוח להאריך הסכמים קיימים מידי תקופה. נכון להיוםף,, ניתן להאריך פוליסות סיעוד קבוצתיות קיימות עד ליום 31.12.15.

כפי הנראה, ולאור התהליכים שכב רהתרחשו, מדובר בכל מקרה בסופם של ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים. כיום, החלופה היחדיה הקיימת לפוליסות אלה, הינה פולךיסות סיעוד פרטיות. במרביתץ המקרים, זכאים מבוטחי הפוליסות הקבוצתיות לרכוש פוליסת סיעוד פרטית ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ובחיתום, וזאת בפרק זמן מוגדר בסמוך למועד הסיום של הפוליסה הקבוצתית.

האיסור על קיומם של ביטוחי סיעוד קבוצתיים אינו כולל את פוליסות הסיעוד הקבוצתיות לחברי קופות החולים שאמורות להמשיך להתקיים ולהוות רובד בסיס ראשון וחשוב. עם זאת, קיימת כוונה לבצע שינויים גם בפוליסות אלה ולהנהיג פוליסה זהה לחברי כל קופות החולים.

איך אני פונה לאופק?

ניתן לפנות אלינו לקבלת שירותי ייעוץ, תכנון סיעודי, הכוונה ושירותי יד מכוונת במגוון דרכים:

  • באמצעות אתר האינטרנט בלשונית "צור קשר"
  • דואר אלקטרוני בכתובת info@offec.co.il
  • טלפון 073-2451029