מרכז ידע, יעוץ ושירותים להגנה סיעודית
ראשי / בלוג / כללי : ביטוחי סיעוד קבוצתיים – המרחק בין כותרות למציאות והסיבות לאופטימיות

בימים האחרונים ומאז ההכרזה של יו"ר ההסתדרות על סכסוך עבודה במשק, היינו עדים, כצפוי, להתרחשויות מהירות בכל הנוגע לטיפול בביטוחי הסיעוד הקבוצתיים. אמש אף הושג סיכום כי ניתן יהיה להאריך הסכמים אלה בשנה נוספת (כפי שנעשה מדי שנה עד כה).

כולנו בסרט הזה כבר 5 שנים, אולם ניתן לקוות שהפעם אולי הסוף יהיה שונה.
הבשורה הטובה אינה נעוצה דווקא באפשרות הארכתם של הביטוחים, אלא באמירות הנחרצות של יו"ר ההסתדרות בצורך בפתרון רחב וממלכתי ובקולות החיוביים הנשמעים מכיוונם של ראשי רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בפתיחות ובנכונות לבחון ולקדם פתרונות אמיתיים.

נדמה כי הפעם מבינים כל הצדדים שלא ניתן להמשיך ולהסתפק בפתרונות זמניים או בצעדים שננקטו ושאין בהם מענה מספק למאות אלפי נפלטי הביטוחים הקבוצתיים.

אז מה קורה כאן בעצם ?

1. אפשרות הארכת ביטוחים קבוצתיים בשנה נוספת – אתמול בבוקר, עוד הצהירה הממונה, ובצדק, כי תהיה זו טעות קשה להמשיך ולאפשר את המשך קיומם של ביטוחים אלה במתכונתם הקיימת. בערב התבשרנו על האפשרות להאריכם, בלית ברירה.
הבעיה העיקרית בהארכה הזמנית הנוספת היא שמי שעלולים להיות הנפגעים העיקריים ממנה, במקרים רבים, הם דווקא המבוטחים עצמם. כפי שקרה בשנים קודמות, אלה עלולים למצוא את עצמם במצב בו חברת הביטוח כלל אינה מסכימה להאריך את ההסכם (המשעמות היא שגם השנה אנו עלולים לראות עשרות אלפי נפלטים נוספים מהסכמים אותם לא תסכמנה חברות הביטוח להאריך) או במצב בו יידרשו לשלם עם סיום ההסכם פרמיות יקרות יותר מאלה אותן הם נדרשים לשלם היום או שנדרשו לשלם בעבר.

2. הממונה הודיעה כי נתנו אישור ראשון לארגון להמשיך ולהחזיק בביטוח סיעוד קבוצתי עבור חבריו וזאת בתום 5 שנות דיונים ולאחר שהציגו מודל המוכיח אפשרות קיומו של הביטוח לטווח ארוך. למרות האישור שניתן, לא ברורים עדיין כל פרטי ההסדר ועל הארגון להגיע עדיין להסכמות מול גורם מבטח, אולם יש בכך בשורה חיובית.

3. הרשות בוחנת מודלים אשר יאפשרו את המשך קיומם של ביטוחי סיעוד קבוצתיים. מעבר לרעיונות של רכישת ביטוח בתמורה לסכום חד פעמי, נראה שהעיקרי שבהם צפוי להיות ביטוח לכל החיים הכולל ערכי סילוק.
למעשה, מדובר בביטוח בדמות הביטוחים הפרטיים בהנחות שעיקרן ינבע מכוח הקנייה של הקבוצה.
מדובר בפתרון ראוי, אולם יש לקחת בחשבון כי חברות הביטוח צפויות להיות בררניות מאד בקשר לאופי הארגונים עימם יסכימו להתקשר ולהעניק להם הטבות, וזאת בעיקר על רקע המחוייבות ארוכת הטווח שתידרש מהן, הסיכון הביטוחי הגבוה הכרוך בתחום וניסיון העבר.

4. הבעיה הסיעודית היא איום חברתי- כלכלי אמיתי הנוגע לכל משפחה בישראל. יש לנצל את המצב שנוצר ולמנף אותו לגיבוש פתרון רחב היקף בדמות חוק סיעוד ממלכתי והכנסת הסיעוד לסל הבריאות לטובת כל האזרחים.

5. ניתן לצפות שחברות הביטוח לא ימהרו להעניק הטבות או לחדש הסכמים עם ארגונים מבוגרים או ארגוני גמלאים ולפיכך יש להמשיך ולפעול לגיבוש פתרונות אמיתיים לאוכלוסיה זו, הנמצאת בסיכון ובבעיה בגדולה ביותר.

6. מוטל על ראשי הארגונים השונים, לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר כעת בכדי לבחון את האפשרויות המתאימות עבורם, לקדם וליישם מודלים ופתרונות לחברי הארגונים שלהם, ברוח של אלה אשר אותם אנו מציעים.
חשוב לדעת שיש פתרונות מגוונים המעניקים מענה הולם לחברי הארגונים, תוך התייחסות לאופי, צרכי ומאפייני הארגון והחברים בו והגיעה העת לפעול.

אתם כמובן מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה וצורך על מנת שנסייע בידיכם לזהות את ההזדמנויות והאפשרויות ולגבש את הצעדים והמתווה המתאים ביותר עבורכם, ויפה שעה אחת קודם.

כתוב תגובה

*

Your email address will not be published.

כל הזכויות שמורות לאופק ניהול גילאות אישי © 2015   |   למעלה