מרכז ידע, יעוץ ושירותים להגנה סיעודית
ראשי / בלוג / כללי : ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים – תפנית מעודדת או שירת הברבור?

מאת: גבי נקבלי

 

שלום לכולם,

אתמול פירסמה רשות שוק ההון טיוטות המציגות הצעות חדשות לפתרון סאגת ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים הנמשכת למעלה מחמש שנים. מעבר להצעות עצמן, מדובר בשינוי כיוון וקביעת עקרונות חשיבה חדשים.

בראש ובראשונה, הבשורות הטובות הן בעצם החיפוש המחודש אחר פתרונות נוספים וההבנה של אנשי הרשות שלא ניתן להסתפק באלה שהוצעו עד כה ועל כך יש לברך כמו גם על הפתיחות שקיימת בחלק ממרכיבי ההצעות, עם זאת, מוקדם עדיין לתלות תקוות מופרזות בהצעות הפתרון הללו, שכן מדובר בטיוטות שאינן מחייבות, וכלל לא בטוח שחברות הביטוח תהיינה מוכנות ליטול על עצמן את הסיכון הכרוך בהן.

כפי שההנחיה על איסור קיומם של ביטוחי סיעוד קבוצתיים במתכונתם הקיימת היתה נכונה, כך גם הניסיון הנוכחי למצוא פתרונות הינו הכרחי גם אם הוא מגיע באיחור של כמה שנים.

 

לצד אפשרות הארכת הביטוחים הקיימים בשנה נוספת ועד ל- 31.12.17, מוצעים שני מסלולי פתרון :

האחד ביטוח סיעוד קבוצתי ארוך טווח (במאפיינים דומים לביטוחי הפרט)

והשני ביטוח סיעודי לבני 60-67

 

לאור החשש הקיים בחברות הביטוח מהסיכון הגדול וארוך הטווח הכרוך בביטוח הסיעודי, יהיה מעניין לראות אם החברות תהיינה מוכנות לקחת זאת על עצמן, ואם כן באילו תנאים. בהחלט ייתכן ואלה לא תיעננה בחיוב לאתגר. במקרה זה ובהיעדר גוף מבטח, ימצאו עצמם הארגונים והמבוטחים ללא מענה.

מעבר לעובדה שקיימות שאלות רבות בנוגע לסיכויי מימושן של ההצעות, אין בהן בכדי לתת מענה לחלק גדול מהמבוטחים, ובעיקר המבוגרים שבהם, וצפוי שגם אם יתממש, מחירי הביטוח הקבוצתי המוצע יהיה גבוה מהמחירים אליהם הורגלו המבוטחים לשלם בביטוחים הקבוצתיים הקיימים.

בתוך כך וללא קשר, הודיעה חברת הראל כי היא מפסיקה החל מחודש ינואר 2017, שיווק ביטוחי סיעוד בהם תקופות הפיצוי הינן לכל החיים ול- 100 חודשים. בהמשך למגמה של הקשחת תנאי הביטוח במרבית החברות והעלאות מחירי הביטוח, מדובר בצעד נוסף המעיד על חששן הגדול של החברות מפני התחום.

 

עיקרי ההצעות:

א. אפשרות להארכת ביטוחי סיעוד קיימים לשנה נוספת ועד 31.12.17

ב.  עם תום הביטוח הקבוצתי, מבוטחים בני 60 ומעלה יוכלו להצטרף לביטוח הקבוצתי לחברי קופת חולים ללא הצהרת בריאות וחיתום

 

ביטוחי סיעוד קבוצתיים ארוכי טווח:

 1. תקופת הביטוח בפוליסה לביטוח סיעודי קבוצתי לא תפחת מחמש שנים
 2. הפרמיה תהיה קבועה או מוגדלת והביטוח יכלול ערכי סילוק עבור כל מבוטח בהתאם למועד הצטרפותו לראשונה לביטוח
 3. בתום תקופת הביטוח, ניתן יהיה לשנות את הפרמיות וזכאות המבוטחים לערך מסולק
 4. במידה והביטוח יחודש בחברת ביטוח אחרת, יועברו חלק מהפרמיות ששולמו מהחברה הקודמת לחברה החדשה לכיסוי הסיכון העתידי
 5. בעת מימוש זכות המשכיות, לא תעלה הפרמיה בפוליסת הפרט על זו ששילם המבוטח בפוליסה הקבוצתית, כך שתובטח אפשרות קיום הביטוח לאורך חיי המבוטח
 6. גם במעבר לפוליסת פרט, תיקבע הזכאות לערכי סילוק בהתאם לגיל ההצטרפות לביטוח לראשונה

 

ביטוח סיעודי למבוגרים:

 1. ההצטרפות מגיל 60 ועד למועד פרישתו של המועמד לביטוח או גיל 67 (המוקדם מביניהם)
 2. תקופת הביטוח לכל החיים
 3. הצטרפות לביטוח ללא חיתום
 4. אפשרות לתשלום חד פעמי ומראש, מתוך מקורות כספיים שניתנת בהם הטבת מס (קופת גמל, פנסיוני וכולי)
 5. לא יהיו ערכי פדיון בעת ביטול
 6. היישום באמצעות מכרז למציאת חברה מבטחת או באמצעות ביטוח הדדי

 

לפרטים נוספים והיערכות מתאימה, הנכם מוזמנים ליצור קשר ולהתייעץ בכל צורך ושאלה.

מצ"ב מאמר שכתבתי בנושא והתפרסם בשבועון הביטוח "עדיף".

http://offec.co.il/wp-content/uploads/2016/12/מאמר-בעדיף-ביטוחי-הסיעוד-הקבוצתיים-לאן-22.12.16.pdf

 

כתוב תגובה

*

Your email address will not be published.

כל הזכויות שמורות לאופק ניהול גילאות אישי © 2015   |   למעלה